หน้าเว็บ

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ให้นักเรียนเข้าทำแบบทดสอบชุดใหม่รวม 6 ชุด


สวัสดีครับนักเรียน  ตอนนี้ให้นักเรียนคลิกทำแบบทดสอบ ผ่าน facebook sitkrukaroon เท่านั้นนะครับ
เนื่องจากครูได้ปรับปรุงแบบทดสอบใหม่ทั้งหมด ครับ
นี้คือข้อสอบ 3  ชุดแรกที่นักเรียนต้องสอบเก็บคะแนนครับ
ข้อสอบเก็บคะแนนชุดที่ 1
http://goo.gl/forms/YHQC2T5ZdU

ข้อสอบเก็บคะแนนชุดที่ 2
http://goo.gl/forms/nGY9MQ1inj
ข้อสอบเก็บคะแนนชุดที่ 3
http://goo.gl/forms/xQ9ySA3Sto
วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2555

คำชี้แจง เรื่องการทำแบบทดสอบแบบบันทึกคะแนน

   สวัสดีนักเรียนที่รักทุกคน

      ภาคเรียนนี้ครูแนะนำนักเรียนให้มาทำแบบทดสอบ จากบล็อกนี้นะครับ แต่อยากให้นักเรียนทำแบบเทดสอบเรื่องละ 1  ครั้งพอ  เพราะครูจะบันทึกคะแนนครั้งแรก เพื่อนำไปเทียบอัตราส่วนคะแนน และนำคะแนนนี้ไปใช้บางส่วนเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามย่อมส่งผลต่อคะแนนรวมของนักเรียน จึงขอให้ตอบคำถามในแบบทดสอบอย่างตั้งใจ ให้ได้คะแนนมากที่สุด จะเป็นการดียิ่ง