หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2555

คำชี้แจง เรื่องการทำแบบทดสอบแบบบันทึกคะแนน

   สวัสดีนักเรียนที่รักทุกคน

      ภาคเรียนนี้ครูแนะนำนักเรียนให้มาทำแบบทดสอบ จากบล็อกนี้นะครับ แต่อยากให้นักเรียนทำแบบเทดสอบเรื่องละ 1  ครั้งพอ  เพราะครูจะบันทึกคะแนนครั้งแรก เพื่อนำไปเทียบอัตราส่วนคะแนน และนำคะแนนนี้ไปใช้บางส่วนเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามย่อมส่งผลต่อคะแนนรวมของนักเรียน จึงขอให้ตอบคำถามในแบบทดสอบอย่างตั้งใจ ให้ได้คะแนนมากที่สุด จะเป็นการดียิ่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น