หน้าเว็บ

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ให้นักเรียนเข้าทำแบบทดสอบชุดใหม่รวม 6 ชุด


สวัสดีครับนักเรียน  ตอนนี้ให้นักเรียนคลิกทำแบบทดสอบ ผ่าน facebook sitkrukaroon เท่านั้นนะครับ
เนื่องจากครูได้ปรับปรุงแบบทดสอบใหม่ทั้งหมด ครับ
นี้คือข้อสอบ 3  ชุดแรกที่นักเรียนต้องสอบเก็บคะแนนครับ
ข้อสอบเก็บคะแนนชุดที่ 1
http://goo.gl/forms/YHQC2T5ZdU

ข้อสอบเก็บคะแนนชุดที่ 2
http://goo.gl/forms/nGY9MQ1inj
ข้อสอบเก็บคะแนนชุดที่ 3
http://goo.gl/forms/xQ9ySA3Sto
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น